вторник, 19 јуни 2007

S T R U G A

Struga

Postoi veruvawe deka najva`en preduslov za dolgove~en `ivot i prosperitet na edno naseleno mesto e postoeweto na izvor na voda vo blizina. Mnogu od gradovite vo antikata bile situirani ili pokraj te~enieto na reki ili na bregovite na ezera ili moriwa. Mnogu od modernite naseleni mesta denes, seu{te go ispolnuvaat ovoj uslov.

Struga gi ima dvete, {to ja pravi ~len na edna mala i privilegirana grupa na mesta vo svetot, blagosloveni so vakov dar. Situirana na bregovite na prekrasnoto i ve~no Ohridsko ezero i vdol` kejovite na rekata Crn Drim, koja istekuvaj}i od ezeroto go deli gradot na dve polovini, navistina ja pravi Struga edinstven grad od vakov vid na Balkanot. Vistinski biser na Balkanskoto poluostrovo.

Нема коментари: